SRL:n lännenratsastuksen lajiseminaari pidettiin 22.11.2014 Helsingissä. 

SRL:n kilpailupäällikkö Marian Seppälä avasi kokouksen ja SRL:n pääsihteeri Fred Sundvall piti ensimmäisen puheenvuoron kiittelemällä Normandiassa kilpailleita ja ratsastuksen saamasta suuresta mediahuomiosta. Lännenratsastuksen PR-toiminta vuonna 2014 on ollut huikea. Marian jatkoi puhumalla lajien välisestä yhteistyöstä ja toivoi lännenratsastuksen toimijoiden välille avointa, hyvänhenkistä yhteistyötä. Iso osa kokouksen osallistujista mm. toivoi yhteisiä SM-kilpailuja reiningille ja allroundille, jotta kilpailut saisivat enemmän näkyvyyttä ja yleisöä.

Kehityskysely 2014

Ennen seminaaria julkaistiin kehityskysely, joka tulee jatkossakin ennen vuotuista tapahtumaa. Vastauksia lyhyessä ajassa saatiin 43, joista 65% oli kilparatsastajia joista 84% oli jäsenenä lännenratsastukseen painottuvassa ratsastusseurassa. Läpi kyselyn tuli ilmi, että lajiin tarvitaan lisää harrastajia. Marian Seppälä kävi läpi vastauksien pääkohtia, mutta kyselyn tuloksia ei tulla julkistamaan.

Kilpailustrategia 2015-2020

Lännenratsastuskomitean jäsen Mikael Sipiläinen esitteli komitean työstämän kilpailustrategian. Lännenratsastus tarvitsee lisää tunnettuutta, joten PR-toimintaa mediaan on lisättävä. Valmentajia ja opettajia kaivataan lajin pariin lisää, joten koulutustarjontaa on kasvatettava. Opetusministöriöltä on tiedusteltu mahdollisuuksia lännenratsastuksen tutkinnoille. Tarvitaan polku ruohonjuuritasolta kilparatsastajaksi. Urheilufoorumin nettisivuille julkaistaan kilpailustrategian materiaali. http://www.ratsastus.fi/urheilufoorumi2014_materiaalit

Painotettiin myös valmentajien keskinäistä keskustelua. Seppo Perkiö on työstänyt tätä jo reiningin parissa ja häneltä toivottiin apua myös allround-valmentajien välisiin yhteyksiin. Lännenratsastuskomitea pohti tarvetta lähteä ulkomaille opiskelemaan, kuinka (lännenratsastus)liitoissa toimitaan. Komitea oli suunnitellut myös Pohjoismaisten ratsastusseurojen välistä yhteistyötä, jossa mm. kilparatsukot vierailisivat toistensa kilpailuissa.

Päätavoite komitealla on, että vuonna 2020 Suomalainen lännenratsastajien harrastajamäärä on omavarainen, eli kriittinen massa olisi tavoitettu.

Työpaja strategisista valinnoista

Kokousosallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, jota jokaista veti yksi LR-komitean jäsen. Jokaisen ryhmän oli tarkoitus ideoida, kuinka lajia kasvatettaisiin. Ryhmien keräämät ajatukset tullaan ottamaan huomioon kilpailustrategian suunnittelussa.

Lännenratsastuksen aluevalmennus

Lännenratsastuskomitean jäsen Auli Kuisma esitteli 2014 aluevalmennuksen tilannetta. Vain Hämeeseen ilmoittautui riittävä määrä (8-9) ratsukoita, jotta aluevalmennusta voitiin järjestää. Kaikki yhtä lukuunottamatta olivat allround-ratsukoita ja heitä valmensi Meeri Simula. Ainoa reining-ratsukko pääsi valmentautumaan Suomen maajoukkueen kanssa. Vuonna 2015 on tilanne sama: ainoa aluevalmennus allroundeille toteutuu Hämeessä.

Aluevalmentajan tulee olla SRL:n hyväksymä ja valmennukseen on haettava oman alueensa ratsastusjaoston kautta edellisvuoden kesällä.

Kansainvälinen toiminta

Reiningin 2014 MM-joukkueen johtaja Seppo Perkiö kertoi kilpailu- ja maajoukkueen kuulumisia. Hän esitteli myös FEI:n kilpailujärjestelmää, ratsastajien sekä kilpailuiden muuttuneita tasotaulukoita.

2015 kilpailukalenteri

Kipassa on esillä kansalliset ja kansainväliset lännenratsastuskilpailut. SM-kilpailuille ei ole tarjoutunut järjestäjää.

Sääntömuutokset 2015

Lännenratsastuskomitean puheenjohtaja Anne Pussinen esitteli muuttuneet säännöt. Uutena lajina sääntöihin tulee ranch horse pleasure. Kipailunumero on jatkossa aina oltava kiinni hevosessa, koko kilpailun ajan. Allroundien kvaalautuminen SM-kilpailuihin tulee olemaan alalajikohtainen. Sääntömuutokset herättivät odotetusti paljon kysymyksiä.

Lännenratsastuskomitea 2015

Seuraavan kauden komitean jäsenet erovuoroisten tilalle esiteltiin:
Riitta Kosonen (PRIMUS) kertoi toimittajana toivovansa kehittää suhteita mediaan.
Matleena Parikka (TRS) toivoi edistävän aluevalmennustoimintaa.
Mari Kvick (HyR).
Mia Weckman (KRt) ei ollut paikalla, mutta hänet ehdotettiin komiteaan, sillä sinne toivottiin mm. asianajajan näkökulmaa. 

Puheenjohtajaksi ehdotettiin kolme vuotta komiteassa työskennellyt Auli Kuisma. Auli kertoi mm. olevansa reining-ratsastaja ja toivoi allroundin tulevaisuudelle yhteneväisyyttä sekä yhteisiä SM-kilpailuja reiningin kanssa. Hän myös haluaisi lännenratsastuksen tuomariksi.

Muut komitean jäsenet, jotka jatkavat tältä kaudelta: Martti Luoto, Mikael Sipiläinen, Pete Perkiö, Jenni Oinonen.

Ranking 2014

Lopuksi käytiin läpi 2014 kansallisen tason ranking-listat. POWERilaisista Mari Valkonen oli Western Pleasuren ykkönen ja Jenni Hakosalo oli Western Ridingin ykkönen. Ranking-palkitsemistilaisuus julkistetaan myöhemmin.